Chrome OS flex създаване на boot flash в Ubuntu

Изтегляме с браузер скрипта Recovery Tool ако вече имаме пъхната flash в компютъра и изпълняваме следните команди в терминал:

cd Downloads/

chmod 755 linux_recovery.sh
 
sudo bash linux_recovery.sh --config https://dl.google.com/dl/edgedl/chromeos/recovery/cloudready_recovery.conf

Преминаваме през следните стъпки:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.