Wrong icmp; ping redirect message

Когато на един физически интерфейс има вдигнати две мрежи, ако се изпълни ping от едната към другата – ICMP показва грешен “redirect message”, ping връща следващия хоп който е грешен.

  $ ping 192.168.0.1
  PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=3.41 ms
  From 192.168.85.1 icmp_seq=2 Redirect Host(New nexthop: 44.85.168.192)
  64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=3.75 ms

Ако искаме да поправим това просто трява да изпълним:

$ sudo sysctl -w net.ipv4.ping_group_range='1 0'
  net.ipv4.ping_group_range = 1 0

Или

$ sudo su 
# echo '1 0' > /proc/sys/net/ipv4/ping_group_range

И резултата веднага ще се промени с правилния шлюз по позразбиране.

  $ sudo ping 192.168.0.1
  PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=3.17 ms
  From 192.168.85.1: icmp_seq=2 Redirect Host(New nexthop: 192.168.85.44)
  64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=3.79 ms

Ако е нужно тази стойност да е активна след рестарт, просто добавете командата net.ipv4.ping_group_range = 1 0 в файла /etc/sysctl.conf и запаметет стойноста с sudo sysctl -p

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.