Cisco Router – DHCP server static leases

cisco-systems-logo

Всеки един системен админстратор е конфигурирал статични leases в DHCP сървъра на разни рутери но който не го е правил в Cisco router е изпуснал “купона”.

Първата мотика която настъпах беше след като описах моят лаптоп в DHCP сървъра той вдигна ип адрес и след това направих същото с първия DHCP клиент и той не вдигна ип адрес.


!
ip dhcp pool AP-Petrol
host 93.155.130.4 255.255.255.248
hardware-address 344d.eae7.ad77
dns-server 93.155.130.11 93.155.130.82
default-router 93.155.130.1
domain-name itservice-bg.net
client-name gas-station_mars-and-venus
lease 0 1
!

Оказа се, че:

hardware-address 344d.eae7.ad77

трябваше да го заменя с:

client-identifier 0134.4dea.e7ad.77

като добавя 01 пред мак адреса и спазя синатксиса “четири цифри точка” 01xx.xxxx.xxxx.xx нещата си идват на мястото и клиента получава адрес.

Следващия шок дойде след като исках да прегледам има ли вече получили адреси:


Collector1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address Client-ID/ Lease expiration Type
Hardware address/
User name
93.155.130.2 0100.18ae.2214.ec Infinite Manual
93.155.130.3 01f8.1a67.e586.ab Infinite Manual
93.155.130.4 344d.eae7.ad77 Infinite Manual
93.155.130.5 01e8.de27.45cf.8b Infinite Manual
93.155.130.194 01c8.d719.d235.40 Infinite Manual
93.155.130.195 0100.0802.0c6e.67 Infinite Manual
93.155.130.196 0100.0461.482d.d0 Infinite Manual
93.155.130.197 01e8.94f6.f78a.83 Infinite Manual
93.155.130.198 0114.cc20.f6c2.e9 Infinite Manual

Информацията която изплюва командата е повече от постна. Въобще не е ясно имаме ли събитие обмяна на “макове и адреси”.
След кратко запитване на “чичо Гошо точка ком” разбирам, че трябва да вляза в дебъг режим за да получавам някаква информация от DHCP сървъра.


Collector1#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Collector1#debug ip dhcp server events
Collector1(config)#logging trap debugging
Collector1(config)#logging buffered 4096 debugging
Collector1(config)#logging console informational
Collector1(config)#end
Collector1#wr
Building configuration...
[OK]

И чудесно, рутера ни дава вече информация, че имаме клиент получил адрес !


Collector1#show logging
Syslog logging: enabled (1 messages dropped, 1 messages rate-limited,
0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
Console logging: level informational, 178 messages logged, xml disabled,
filtering disabled
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled,
filtering disabled
Buffer logging: level debugging, 762 messages logged, xml disabled,
filtering disabled
Logging Exception size (4096 bytes)
Count and timestamp logging messages: disabled

No active filter modules.

Trap logging: level debugging, 928 message lines logged

Log Buffer (4096 bytes):
Sep 4 10:38:25: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:
Sep 4 10:38:25: DHCPD: address 93.155.130.195 mask 255.255.255.240
Sep 4 10:38:25: DHCPD: htype 1 chaddr 0008.020c.6e67
Sep 4 10:38:25: DHCPD: lease time remaining (secs) = 4294967295
Sep 4 10:38:38: DHCPD: checking for expired leases.

Радоста обаче е кратка защото се оказа, че часовника на рутера е верен но в логовете с DHCP сървъра дава отклонение няколко часа. Тук също има решение, във форума на Cisco един добър човек е показал тези команди които синхронизират съобщенията в sysloga след което е получил хиляди благодарности.


Collector1#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Collector1(config)#service timestamps log datetime localtime
Collector1(config)#service timestamps debug datetime localtime
Collector1(config)#end
Collector1#wr
Building configuration...
[OK]

Ясно ми е, че Cisco OS е писана в тъмните векове на Интернет, но все пак мисията на просвещението да получаваш обратна информация от DHCP сървъра трябва да е по достъпна задача ….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.