Cisco write config ftp

cisco-logo

Cisco IOS позволява след записването на всяка промяна рутера да архивира копие на конфигурацията си на отдалечен сървър автоматично.

step by step write config ftp


CSW1>en
Password:
CSW1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
CSW1(config)#archive
CSW1(config-archive)#log config
CSW1(config-archive-log-cfg)#hidekeys
CSW1(config-archive-log-cfg)#exit
CSW1(config-archive)#path ftp://ftpuser:ftppass@172.16.199.2//cisco/SW1.txt
CSW1(config-archive)#write-memory
CSW1(config-archive)#end
CSW1#wr
Building configuration...
[OK]

config file


!
archive
log config
hidekeys
path ftp://ftpuser:ftppass@172.16.199.2//cisco/SW1.txt
write-memory
!

Linux ftp server


samyil@desktop:~$ ssh samyil@172.16.199.2
samyil@172.16.199.2's password:
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS (GNU/Linux 3.16.0-41-generic i686)

samyil@host13:~$ ls -la cisco/
total 40
drwxrwxr-x 2 samyil samyil 4096 юли 24 22:34 .
drwxr-xr-x 12 samyil samyil 4096 юли 24 20:52 ..
-rw-r--r-- 1 samyil samyil 5858 юли 24 22:33 SW1.txt-1
-rw-r--r-- 1 samyil samyil 5858 юли 24 22:34 SW1.txt-2

По този начин след всяко въвеждане на wr рутера ще си изпраща конфигурацията към вашия бекъп сървър по ftp.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.