fping – по различен поглед от ping

fping – по различен поглед от ping

fping е програма като ping която използва Internet Protocol Control Message (ICMP) целяща да определи дали даден хост отговаря в мрежата.
fping се различава от ping по това, че може да зададе произволен брой хостове в командния ред, или да посочи файл, съдържащ списъци с такива. По удобен за използване в скриптове и дори по лесен за четене на информацията от него. На моето Ubuntu fping се инсталира по следния начин.

sudo apt-get install fping

Възможните опци на програмата:

Стандартния най често изполван метод главно в скриптове.

sami@sami:~$ fping dir.bg
dir.bg is alive

Няколко хоста едновременно.

sami@sami:~$ fping dir.bg abv.bg hit.bg news.bg noname.org
dir.bg is alive
abv.bg is alive
hit.bg is alive
news.bg is alive
noname.org is unreachable

Същото но показва само тези който отговарят.

sami@sami:~$ fping -a dir.bg abv.bg noname.org
dir.bg
abv.bg

Конвертира от имена в адреси.

sami@sami:~$ fping -A dir.bg abv.bg noname.org
194.145.63.12 is alive
194.153.145.104 is alive
213.186.33.5 is unreachable

Най често използвания при мен вариант с показване на загуби в проценти.

sami@sami:~$ fping -l dir.bg
dir.bg : [0], 96 bytes, 176 ms (176 avg, 0% loss)
dir.bg : [1], 96 bytes, 114 ms (145 avg, 0% loss)
dir.bg : [2], 96 bytes, 54.4 ms (115 avg, 0% loss)
dir.bg : [3], 96 bytes, 53.1 ms (99.7 avg, 0% loss)
dir.bg : [4], 96 bytes, 52.2 ms (90.2 avg, 0% loss)
dir.bg : [5], 96 bytes, 91.2 ms (90.4 avg, 0% loss)
dir.bg : [6], 96 bytes, 59.8 ms (86.0 avg, 0% loss)
dir.bg : [7], 96 bytes, 68.9 ms (83.9 avg, 0% loss)
dir.bg : [8], 96 bytes, 57.7 ms (81.0 avg, 0% loss)
dir.bg : [9], 96 bytes, 57.1 ms (78.6 avg, 0% loss)
^C
dir.bg : xmt/rcv/%loss = 10/10/0%, min/avg/max = 52.2/78.6/176

Проследяване на група от адреси по маска.

sami@sami:~$ fping -g 93.155.130.0/28
93.155.130.2 is alive
93.155.130.8 is alive
93.155.130.9 is alive
93.155.130.10 is alive
93.155.130.11 is alive
93.155.130.13 is alive
93.155.130.14 is alive
93.155.130.1 is unreachable
93.155.130.3 is unreachable
93.155.130.4 is unreachable
93.155.130.5 is unreachable
93.155.130.6 is unreachable
93.155.130.7 is unreachable
93.155.130.12 is unreachable

Проследяване на група от адреси от адрес до адрес.

sami@sami:~$ fping -g 93.155.130.1 93.155.130.5
93.155.130.2 is alive
93.155.130.1 is unreachable
93.155.130.3 is unreachable
93.155.130.4 is unreachable
93.155.130.5 is unreachable

От файла test.

sami@sami:~$ sudo fping -f test
dir.bg is alive
abv.bg is alive
hit.bg is alive

Другите възможни опции могат да се видят с:

man fping

fping – по различен поглед от ping

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.