Debian – The Network Time Protocol (NTP)

The Network Time Protocol (NTP) е протокол за синхронизиране на часовниците в компютърните системи. NTP използва UDP порт 123 и като протокол е проектиран специално да издържа на променливи ефекти…

Continue ReadingDebian – The Network Time Protocol (NTP)

Vyatta – DHCP client, IP address, MAC address, Static routing, DNS client

DHCP client set interfaces ethernet eth0 address dhcp commit root@vyatta# sudo su [edit] root@vyatta# renew dhcp interface eth0 Renewing DHCP lease on eth0 [edit] vyatta@vyatta:~$ show interfaces Interface IP Address…

Continue ReadingVyatta – DHCP client, IP address, MAC address, Static routing, DNS client

Vyatta – списък с команди, инсталация, работа в терминал и версия

Непълен списък на някои Vyatta команди сравнени със Cisco. Cisco Vyatta ---------------------------------------------------------- ping ping traceroute traceroute show arp show arp show ip ospf neighbor show ospf4 neighbor show ip ospf…

Continue ReadingVyatta – списък с команди, инсталация, работа в терминал и версия

Debian – Gre Tunnel

Gre тунелите в някои случаи са неизбежни. Те също имат удобен вариант за конфигуриране във файла /etc/network/interfaces. Тук обаче трябва да се внимава и двете машини да се конфигурират правилно…

Continue ReadingDebian – Gre Tunnel

Debian – iproute2: Linux Advanced Routing – sample split access

С пакета iproute2 Linux придобива мрежовите възможности на Cisco router. Това е пример за Linux router свързан с два доставчика на интернет и две локални мрежи които ще обслужва. Едната…

Continue ReadingDebian – iproute2: Linux Advanced Routing – sample split access