Достъп до Mikrotik RouterOS чрез mactelnet с Ubuntu Linux

Winbox се емулира в Ubuntu много лесно с Wine, но пък не винаги имаме нужда от него. Според мен малко е известно, че достъп с mactelnet може да се случи директно от терминала – бързо, лесно, удобно.

Инсталация на mactelnet:

sudo apt install mactelnet-client

Пускаме mactelnet да сканира за устройства:

mactelnet -l

И ето резулата:

Ако искаме да се логнем в устросйтвото просто след командата копираме MAC адреса:

macktelnet 4c:5e:c:59:32:c4

След което терминала ще ни поиска потребител и парола

И вече сме вътре 🙂

Разбира се mactelnet има и други възможности, може да ги разгледаме с опцията -h

$ mactelnet -h
 MAC-Telnet 0.4.4
 Usage: mactelnet <MAC|identity> [-h] [-n] [-a <path>] [-A] [-t <timeout>] [-u <user>] [-p <password>] [-U <user>] | -l [-B] [-t <timeout>]

 Parameters:
 MAC      MAC-Address of the RouterOS/mactelnetd device. Use mndp to
         discover it.
 identity    The identity/name of your destination device. Uses
         MNDP protocol to find it.
 -l       List/Search for routers nearby (MNDP). You may use -t to set timeout.
 -B       Batch mode. Use computer readable output (CSV), for use with -l.
 -n       Do not use broadcast packets. Less insecure but requires
         root privileges.
 -a <path>   Use specified path instead of the default: ~/.mactelnet for autologin config file.
 -A       Disable autologin feature.
 -t <timeout>  Amount of seconds to wait for a response on each interface.
 -u <user>   Specify username on command line.
 -p <password> Specify password on command line.
 -U <user>   Drop privileges to this user. Used in conjunction with -n
         for security.
 -q       Quiet mode.
 -h       This help.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.