Debian – Multi Router Traffic Grapher (MRTG) – snmp protocol

Инсталация

apt-get install mrtg snmpd

Трябва да създадем поддиректория на mrtg където ще пребивават уеб страниците.

mkdir /var/www/mrtg

След което трябва да променим съдържанието на /etc/snmp/snmpd.conf.

# sec.name source community
# com2sec paranoid default public
com2sec readonly default public
#com2sec readwrite default private

И да рестартираме демона

/etc/init.d/snmpd restart

Създаване на конфигурационен файл.

cfgmaker public@localhost > /etc/mrtg.cfg

Редактиране на конфигурациония файл:

WorkDir: /var/www/mrtg
Options[_]: growright, bits
WriteExpires: Yes
EnableIPv6: no

Създаване на Index страница за web сървъра

indexmaker /etc/mrtg.cfg > /var/www/mrtg/index.html

Забележка: тази конфигурация ще работи само ако пакета е добавил в crontab следния ред:

# cat /etc/cron.d/mrtg
0-55/5 * * * * root if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /etc/mrtg.cfg ]; then env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg >>
/var/log/mrtg/mrtg.log 2>&1; fi

Ако нямаме въпросната конфигурация можем да стартираме mrtg като демон след като добавим RunAsDaemon: yes в конфигурациония файл /etc/mrtg.cfg по този начин.

RunAsDaemon: yes
WorkDir: /var/www/mrtg
Options[_]: growright, bits
WriteExpires: Yes
EnableIPv6: no

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.