You are currently viewing mtr в Linux

mtr в Linux

Командата mtr в Linux е комбинация от функционалностите на командите traceroute и ping. Тя се използва за диагностика на мрежови връзки и предоставя информация за пътя и качеството на връзката между локалния хост и специфициран дистанционен хост.

Основните характеристики на mtr включват:

  1. Трасиране на маршрута (Traceroute): mtr показва всички мрежови възли (роутери, суичове и др.), през които минават данните между изходния и целевия хост. Това е полезно за идентифициране на точките, където може да има проблеми с връзката.
  2. Статистика за времето на отговор (Ping): За всеки възел по пътя, mtr показва статистика за времето за отговор (latency) и загубите на пакети. Това е полезно за оценка на качеството на връзката.
  3. Динамично обновяване: Разликата между mtr и традиционните команди като traceroute е, че mtr обновява информацията в реално време. Това позволява на потребителя да наблюдава промените в мрежовата връзка през времето.
  4. Графичен и текстов интерфейс: mtr може да се използва в текстов режим в терминала или с графичен интерфейс, ако е инсталирана подходящата версия.

Използването на mtr е просто – командата се стартира от терминала със следния синтаксис:

Bash
mtr [опции] целеви_хост

Където целеви_хост може да бъде IP адрес или домейн име. Например, за да направите тест до google.com, можете да използвате командата:

Bash
mtr google.com

Това ще стартира mtr, който ще започне да показва статистика за всеки възел между вас и google.com, обновявайки информацията в реално време.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.