MikroTik L2tp/IPSec site-to-site

Параноиците няма да се свършат никога а и с тях тия дето ги плашат постоянно с някакви атаки …

ipsec

Нашата задача в случая е да защитим комуникацията на двете частни отдалечени мрежи 192.168.88.0/24 и 172.16.88.0/24 през Интернет. По тази причина ще използваме l2tp за да рутираме мрежите и ipsec в тунелен режим за да криптираме трафика между тях. ipsec има различни имплементации но точно това решениe се нарича site-to-site. Под site се разбира частната мрежа в отдалечения офис. Важно е да се знае, че трафика извън тунела не е криптиран и ако имаме друга вдигната мрежа неописана в ipsec при man-in-the-middle тя ще “лъсне” …. Същото се отнася и за пакети които влизат и излизат от Интернет и не са част от тунела (респективно от site-to-site трафика) В този ред на мисли стигаме до извода, че ipsec е решението в което искаме да защитим (криптираме) трафика между два хоста или мрежи разделени от големия лош Интернет, тоест ако имаме два различни компютъра в различни офиси ще обменят конфендициална информация помежду си но риска от компроментиране от Интернет трафика към самият компютър си остава !


       172.16.88.0/24
         LAN
        ----------
        | client |
        ----------
       93.155.130.38
          WAN
          |
        172.16.200.2
        l2tp tunnel
        172.16.200.1
          |
          WAN
        93.155.130.42
        ----------
        | server |
        ----------
          LAN
        192.168.88.0/24

Server

/interface l2tp-server
add name=l2tp-user1 user=user1
 
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
 
/interface l2tp-server server
set enabled=yes max-mru=1460 max-mtu=1460
 
/ip ipsec peer
add address=172.16.200.2/32 dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=1 enc-algorithm=3des nat-traversal=\
  no secret=1234
 
/ip ipsec policy
add dst-address=172.16.88.0/24 sa-dst-address=172.16.200.2 sa-src-address=172.16.200.1 src-address=\
  192.168.88.0/24 tunnel=yes
 
/ip route
add distance=1 dst-address=172.16.88.0/24 gateway=172.16.200.2
 
/ppp secret
add local-address=172.16.200.1 name=user1 password=pass1 remote-address=172.16.200.2 service=l2tp

Client

/interface l2tp-client
add connect-to=93.155.130.42 disabled=no name=l2tp-out1 password=pass1 user=user1
 
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
 
/ip ipsec peer
add address=172.16.200.1/32 dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=1 enc-algorithm=3des \
  nat-traversal=no secret=1234
 
/ip ipsec policy
add dst-address=192.168.88.0/24 sa-dst-address=172.16.200.1 sa-src-address=172.16.200.2 src-address=\
  172.16.88.0/24 tunnel=yes
 
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=172.16.200.1

Server

Client

ipsec1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.