You are currently viewing Как се измерва скороста и качеството на Интернет връзката ?

Как се измерва скороста и качеството на Интернет връзката ?

 1. Скорост на Сваляне (Download Speed): Това е скоростта, с която данни се прехвърлят от Интернет към вашето устройство. Измерва се в мегабити в секунда (Mbps). По-висока скорост на сваляне означава по-бързо зареждане на уеб страници, по-бързо сваляне на файлове, и по-добро качество на стрийминг на видео.
 2. Скорост на Качване (Upload Speed): Това е скоростта, с която изпращате данни от вашето устройство към Интернет. Също се измерва в Mbps. Високата скорост на качване е важна за качване на файлове в облака, изпращане на електронна поща с големи прикачени файлове, и видеоконференции.
 3. Закъснение (Latency): Това е времето, необходимо на пакет данни да пътува от вашето устройство до сървъра в Интернет и обратно. Измерва се в милисекунди (ms). По-ниско закъснение е предпочитано за онлайн игри и видео разговори, тъй като означава по-малко забавяне в комуникацията.
 4. Jitter: Това е вариацията в закъснението на пакетите данни. Jitter е особено важен за приложения, които изискват постоянно време за отговор, като VoIP (интернет телефония) и онлайн игри.
 5. Изгубени Пакети (Packet Loss): Отнася се до ситуации, когато данни, изпратени през Интернет, не достигат до своята дестинация. Изгубените пакети могат да причинят проблеми като прекъсвания в аудио или видео потоци.

За да измерите тези параметри, обикновено се използват онлайн инструменти за тест на скоростта, като Speedtest от Ookla, Fast.com и други. Тези инструменти автоматично тестват вашата Интернет връзка и предоставят подробна информация за скоростта на сваляне и качване, както и за закъснението и jitter.

По подробно за мерните единици на скороста

 1. Мегабити в Секунда (Mbps): Скоростта на Интернет връзката обикновено се измерва в мегабити в секунда. Един мегабит е еквивалентен на 1,000,000 бита. Тази мерна единица се използва за измерване както на скоростта на сваляне (download speed), така и на скоростта на качване (upload speed). Например, скорост от 100 Mbps означава, че 100 милиона бита данни могат да бъдат прехвърлени всяка секунда.
 2. Гигабити в Секунда (Gbps): В някои случаи, особено при много бързи връзки като тези, предлагани от оптични технологии, скоростта може да се измерва в гигабити в секунда. Един гигабит е еквивалентен на 1,000 мегабита или 1,000,000,000 бита.
 3. Килобити в Секунда (Kbps): За по-бавни връзки понякога се използва мерната единица килобит в секунда. Един килобит е 1,000 бита. Тази мерна единица вече се среща рядко в съвременните широколентови връзки, но все още може да бъде актуална за някои видове мобилни връзки или стари модемни линии.

Важно е да се отбележи, че мегабитите (Mbits) и мегабайтите (Mbps) не са едно и също. Мегабайтът е по-голяма единица (1 мегабайт = 8 мегабита), и често се използва за измерване на размера на файловете, докато мегабитите са по-подходящи за измерване на скоростта на прехвърляне на данни.

Командата ping

Windows

Отворете Command Prompt (cmd.exe) и въведете:

Command Prompt
ping google.com

Това ще изпрати ICMP ехо заявки до Google и ще покаже времето за отговор в милисекунди.

Linux

Отворете терминал и въведете:

Linux Terminal
ping -c 4 google.com

Опцията -c 4 указва на ping да изпрати само 4 пакета. В Linux, ping продължава да изпраща пакети до спиране на процеса, освен ако не се укаже брой с -c.

macOS

Процесът на macOS е идентичен с Linux, тъй като и двете операционни системи използват подобни Unix-базирани командни редове.

Отворете Terminal и въведете:

macOS Terminal
ping -c 4 google.com

Подобно на Linux, -c 4 указва броя на пакетите, които да бъдат изпратени.

Ping е полезен за проверка на общото състояние на вашата мрежова връзка към определен хост и може да ви помогне да идентифицирате проблеми като високо закъснение или загуба на пакети.

Закъснение в ping

Ето основните аспекти на закъснението в контекста на командата ping:

 1. Round Trip Time (RTT): RTT е общото време, което е необходимо на ICMP ехо заявката да достигне до целта и обратно до изходното устройство. Ниските стойности на RTT показват по-бърза връзка и обикновено са предпочитани, особено за приложения, изискващи реално време като онлайн игри или видеоконференции.
 2. Измерване на Стабилността на Мрежата: Ако RTT показанията са значително различни при поредица от ping тестове, това може да показва нестабилност в мрежовата връзка. Такива колебания могат да бъдат причинени от претоварване на мрежата, проблеми с мрежовото оборудване, или други фактори, които влияят на мрежовия трафик.
 3. Важност за Различни Приложения: Ниските стойности на RTT са особено важни за приложения, които зависят от бърза реакция на мрежата. Например, за онлайн играчите, високо закъснение може да доведе до забавяне в играта, което пък може да бъде критично за игровия процес.
 4. Потенциални Ограничения: Въпреки че ping е полезен за измерване на закъснението, той не винаги може да открие всички проблеми в мрежата. Например, ping не измерва скоростта на трансфер на данни или загубата на пакети, които също са важни аспекти на мрежовата производителност.

В обобщение, закъснението, измерено с командата ping, предоставя важна информация за времето за отговор на мрежата и може да помогне за диагностициране на мрежови проблеми и оценка на общата производителност на мрежата.

Загуба на пакети в ping

Ето някои ключови аспекти на загубата на пакети:

 1. Причини за Загуба на Пакети: Загубата може да се дължи на редица фактори, включително претоварване на мрежата, проблеми с мрежовото оборудване (като дефектиращи маршрутизатори или превключватели), слаби безжични сигнали, софтуерни грешки, или физически повреди по мрежовите пътища.
 2. Влияние на Производителността на Мрежата: Загубата на пакети може да влоши общата производителност на мрежата, като причинява прекъсвания, бавно зареждане на уеб страници, проблеми с качеството на видео или аудио стрийминг, и забавяне на онлайн игри.
 3. Диагностика с ping: Когато използвате ping, можете да забележите загубата на пакети, ако броят на изпратените пакети е по-голям от броя на получените отговори. Например, ако изпратите 10 пакета и получите отговори само за 8 от тях, това означава, че има загуба на пакети от 20%.
 4. Отстраняване на Загубата на Пакети: Решаването на проблеми със загубата на пакети може да изисква проучване на мрежовата инфраструктура, проверка на мрежовото оборудване, актуализиране на софтуера или дори промяна на доставчика на Интернет услуги, в зависимост от причината.

Загубата на пакети е важен индикатор за здравето и надеждността на мрежовата връзка, и нейното идентифициране е критична стъпка в диагностицирането и отстраняването на мрежови проблеми.

Скороста през WIFI не е скороста на доставчика на Интернет

 1. Ограничения на Wi-Fi Технологията: Скоростта на Wi-Fi връзката е ограничена от множество фактори, включително използвания Wi-Fi стандарт (например 802.11b, g, n, ac, ax), капацитета на безжичния рутер и адаптера, както и физическите и електронни препятствия.
 2. Интерференции и Препятствия: Безжичните сигнали могат да бъдат засегнати от стени, мебели, други електронни устройства, както и от сигнали от съседни Wi-Fi мрежи. Това може да доведе до намаляване на скоростта и увеличение на закъснението.
 3. Разстояние до Рутера: Колкото по-далеч сте от Wi-Fi рутера, толкова по-слаб е сигналът и съответно по-ниска е скоростта на връзката.
 4. Ограничения на Устройството: Някои устройства може да не поддържат най-новите Wi-Fi стандарти или да имат ограничени безжични характеристики, което също ограничава скоростта.
 5. Брой Подключени Устройства: Когато много устройства са свързани към един и същ Wi-Fi рутер, това може да претовари мрежата и да намали скоростта за всички устройства.

Важно е да се отбележи, че дори и вашата домашна интернет връзка да е с висока скорост, скоростта на Wi-Fi може да не отговаря на тази максимална скорост поради горепосочените фактори. За по-точно измерване на скоростта, предоставена от вашия Интернет доставчик, препоръчително е да използвате пряка LAN връзка (чрез мрежов кабел) към рутера или модема.

Закъснението ping е по голямо през WIFI

 1. Интерференции: Wi-Fi сигналите могат да бъдат подложени на различни видове интерференции от други устройства, като микровълнови фурни, безжични телефони, Bluetooth устройства и дори други Wi-Fi мрежи. Тези интерференции могат да забавят предаването на данни.
 2. Физически Препятствия: Стени, подове и други физически препятствия могат да забавят или блокират Wi-Fi сигналите, което също увеличава времето за реакция.
 3. Разстояние до Рутера: Колкото по-далече е устройството от Wi-Fi рутера, толкова по-голямо е закъснението, тъй като сигналът трябва да пътува по-дълъг път.
 4. Ограничения на Безжичната Технология: В сравнение с проводните връзки, безжичните технологии като Wi-Fi обикновено са по-малко ефективни и бързи поради своите технически ограничения и начин на предаване на данни.
 5. Претоварване на Мрежата: Ако много устройства са свързани към същия Wi-Fi рутер, това може да причини претоварване и да увеличи закъснението за всички устройства.

Въпреки че съвременните Wi-Fi мрежи (например използващи стандарти като 802.11ac и 802.11ax) са значително подобрени по отношение на скоростта и надеждността, те все още обикновено не могат да се сравняват със стабилността и ниското закъснение на проводните връзки.

Разликата в ping до Default Gateway и 8.8.8.8

 1. Пинг до Default Gateway:
  • Default Gateway обикновено е локалният ви маршрутизатор или модем, който свързва вашата домашна мрежа с Интернет.
  • Ниският пинг до Default Gateway показва, че вашата локална мрежа работи добре и че има добра връзка между вашето устройство и маршрутизатора.
  • Високи стойности на пинга до Default Gateway може да са индикатор за проблеми в домашната мрежа, като например слаб Wi-Fi сигнал, проблеми с мрежовия кабел или проблеми със самия маршрутизатор.
 2. Пинг до 8.8.8.8:
  • 8.8.8.8 е публичен DNS сървър, предоставен от Google. Когато извършвате пинг до този адрес, тествате връзката между вашето устройство и външния сървър в Интернет.
  • Ниският пинг до 8.8.8.8 показва, че вашата връзка с Интернет е бърза и стабилна.
  • Високи стойности на пинга до 8.8.8.8 могат да показват проблеми във вашата Интернет връзка извън домашната мрежа, като проблеми с доставчика на интернет услуги, междумрежови закъснения или проблеми по пътя на данните до сървъра на Google.

Разликата в резултатите от пинг до тези два адреса може да ви помогне да идентифицирате дали проблемът е във вашата локална мрежа или във вашата Интернет връзка като цяло. Например, ако пингът до Default Gateway е нисък, но пингът до 8.8.8.8 е висок, това може да показва, че проблемът е извън вашата домашна мрежа.

Проблеми с DNS сървъри

 1. Забавяне на заявки: Когато DNS сървърът е бавен, времето за отговор на заявките се увеличава. Това може да доведе до забавяне в зареждането на уебстраници, приложения и други интернет услуги, които използват DNS.
 2. Намаляване на производителността: Ако компютърната мрежа възлиза на DNS сървър, който е бавен, това може да доведе до забавяне на всички мрежови операции, които зависят от резолюция на имена.
 3. Смущения в мрежовата безопасност: Бавните DNS сървъри могат да бъдат използвани като част от атака на отказ от услуга (DoS), където атакуващият праща множество заявки към DNS сървъра, за да го претовари и да затрудни достъпа до интернет за останалите потребители.
 4. Намаляване на надеждността: Ако DNS сървърът е непостоянно достъпен или е непостоянно бавен, това може да доведе до смущения в интернет връзката и изживяването на потребителите, които се доверяват на него за резолюция на имена.

За да се справите с тези проблеми, е важно да използвате бързи и надеждни DNS сървъри и да поддържате техните настройки актуални.

Проверка на DNS сървър

За да проверите отговора на DNS сървър, можете да използвате команден ред или онлайн инструменти. Ето няколко начина:

Използване на командния ред (за Windows, macOS, Linux):

Windows:

Отворете командния прозорец и изпълнете командата nslookup, следвана от домейнното име, което искате да проверите.

Command Prompt
nslookup itservice-bg.net

macOS / Linux:

Отворете терминал и изпълнете:

Linux Terminal
dig itservice-bg.net

Какво да проверите:

 1. Отговорният IP адрес: Проверете дали DNS сървърът връща правилния IP адрес за даденото домейнно име.
 2. Време за отговор: Оценете колко бързо сървърът връща отговор. По-бързите DNS сървъри обикновено ще имат по-кратко време за отговор.
 3. Наличие на грешки или проблеми: Проверете дали отговорът на DNS сървъра включва някакви грешки или проблеми, които могат да бъдат указател за проблеми със сървъра.

Като използвате тези методи, можете да оцените ефективността и надеждността на DNS сървъра.

Linux Terminal
dig @8.8.8.8 itservice-bg.net

В случая 8.8.8.8 е DNS сървъра който питаме а itservice-bg.net e домейна.

Кога трябва да се обадим на доставчика на Интернет

 1. Постоянно Ниска Скорост: Ако редовно измервате скоростта на Интернет и откривате, че тя е значително по-ниска от обещаната от вашия ISP, особено ако това е продължителен проблем.
 2. Чести Прекъсвания на Връзката: Ако изпитвате редовни прекъсвания на връзката, които не са свързани с очевидни причини в дома ви, като например проблеми с мрежовото оборудване.
 3. Високо Закъснение и Загуба на Пакети: Ако тестовете за пинг и други мрежови диагностични инструменти показват високо закъснение или загуба на пакети, особено към различни дестинации в Интернет.
 4. Постоянни Проблеми със Специфични Услуги: Ако имате постоянни проблеми само с определени онлайн услуги (като стрийминг или игри), но други работят нормално, това може да е индикатор за проблем с мрежовия трафик или маршрутизация.
 • Рестартирайте мрежовото си оборудване, включително модема и рутера.
 • Проверете за софтуерни актуализации на вашето мрежово оборудване.
 • Извършете множество тестове за скорост в различни часове на деня.
 • Проверете дали проблемът се появява на всички устройства в домакинството или само на едно.

Когато се обаждате на вашите ISP, бъдете готови да предоставите информация за проблемите, които сте забелязали, както и всички стъпки, които сте предприели за устраняване на проблема. Това ще помогне на техническата поддръжка да идентифицира и реши проблема по-бързо.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.