You are currently viewing Термини които често изпозлват мрежовите администратори (SysAdmin’s)

Термини които често изпозлват мрежовите администратори (SysAdmin’s)

Router

 1. Маршрутизиране на трафик: Рутерите определят най-добрия път за пренос на данни между различни мрежи. Те използват специални алгоритми и таблица за маршрутизиране, за да решат къде да изпратят всеки пакет от данни.
 2. Свързване на мрежи: Рутерите могат да свързват различни типове мрежи, като например локална мрежа (LAN) с интернет или няколко LAN мрежи помежду си.
 3. Присвояване на IP адреси: Много домашни и офис рутери имат вградени DHCP сървъри, които автоматично присвояват IP адреси на устройствата в мрежата.
 4. Сигурност: Рутерите също така предлагат мерки за сигурност, като например защитна стена (firewall), филтриране на съдържание и контрол на достъпа, за да предпазват мрежата от нежелан трафик или атаки.
 5. Безжични мрежи: Много съвременни рутери са също безжични, което означава, че те могат да предават Wi-Fi сигнал и да позволяват безжично свързване на устройства.
 6. Интерфейс и настройки: Рутерите имат уеб-базиран интерфейс за настройка, където потребителите могат да конфигурират различни настройки, като например мрежова сигурност, гостен достъп, контрол на родителите и др.

Рутерите са критичен компонент в съвременните мрежи, позволявайки ефективна комуникация между различни мрежи и устройства.

Switch

 1. Комуникация в рамките на една мрежа: Switch осигурява вътрешна комуникация между устройства в една LAN мрежа, като компютри, принтери, сървъри.
 2. Интелигентно пренасочване на трафика: В сравнение с хъбовете, които изпращат входящия трафик до всички портове, switch пренасочва данни само до конкретното устройство, до което е предназначен пакетът. Това намалява ненужния трафик и повишава ефективността на мрежата.
 3. Адресиране с MAC адреси: Switch използва MAC адресите на устройствата, за да идентифицира източника и получателя на всеки данъчен пакет.
 4. Създаване на микро сегменти: Комутаторът разделя мрежата на множество малки сегменти, което намалява колизиите в мрежата и повишава общата й производителност.
 5. Поддръжка на множество скорости: Съвременните комутатори обикновено поддържат различни скорости на данните, като 10/100 Mbps (Fast Ethernet), 1 Gbps (Gigabit Ethernet), или дори по-високи.
 6. Управление и конфигурация: Менажирани (managed) комутатори предлагат разширени функции за управление и конфигурация, като VLANs (виртуални локални мрежи), QoS (Quality of Service), и контрол на достъпа, докато неуправляемите (unmanaged) комутатори са с по-прости функции и обикновено се използват в домашни или малки офис мрежи.
 7. Физическо свързване: Комутаторите имат множество портове, към които могат да бъдат свързани кабелни устройства, като използват Ethernet кабели.

Switch е важен компонент в съвременните мрежи, осигурявайки ефективно свързване и комуникация между различни мрежови устройства в рамките на LAN.

Ethernet (LAN) кабел

 1. Стандарти и категории: Ethernet кабелите се класифицират в различни категории, като Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a и Cat7. Всяка категория има различни спецификации по отношение на скоростта на предаване и максималната дължина на кабела без загуба на сигнала.
 2. Видове кабели: Ethernet кабелите могат да бъдат неподсилени (UTP) или подсилени (STP). Неподсилени кабели са по-разпространени и по-евтини, но подсилени кабели предлагат по-добра защита срещу електромагнитни смущения.
 3. RJ45 конектори: Типичният Ethernet кабел има конектори RJ45 на краищата, които се включват в мрежови портове на устройства. Тези конектори поддържат 8 пинова конфигурация.
 4. Скорост на предаване: Различните категории кабели поддържат различни скорости на данни – например, Cat5e поддържа до 1 Gbps, докато Cat6 и Cat6a могат да поддържат скорости до 10 Gbps при определени условия.
 5. Дължина на кабела: Ethernet кабелите обикновено имат ограничение в дължината, за да се избегне загуба на сигнала. Например, за Cat5e и Cat6, максималната препоръчителна дължина е около 100 метра.
 6. Употреба: Ethernet кабели се използват за свързване на устройства в мрежи, за пренос на интернет и мрежови данни в домове, офиси и различни индустриални среди.

Ethernet кабелите са важен компонент в създаването на надеждни и бързи мрежови връзки, като предлагат стабилност и бързина, които често не могат да бъдат постигнати с безжични мрежи.

Оптичен кабел

 1. Висока скорост на предаване: Оптичните кабели могат да предават данни с изключително високи скорости, достигащи до терабити в секунда. Това ги прави идеални за високоскоростен интернет, телекомуникации и в мрежи, които изискват голям обем данни.
 2. Дълги разстояния без загуба на сигнал: Оптичните кабели могат да пренасят сигнали на много по-големи разстояния от медните кабели без значителна загуба на качество на сигнала.
 3. Имунитет към електромагнитни смущения: Тъй като предават данни чрез светлина, а не електрически импулси, оптичните кабели са устойчиви на електромагнитни смущения, което ги прави подходящи за използване в индустриални среди и близо до електрически оборудване.
 4. Сигурност на данните: Оптичните кабели са по-сигурни от медните, тъй като е по-трудно да се прехванат данните, предавани чрез светлинни сигнали.
 5. Малък размер и тегло: Въпреки своята висока производителност, оптичните кабели често са по-тънки и по-леки от медните кабели.
 6. Приложения: Оптичните кабели се използват широко в телекомуникациите, интернет доставчиците, военните и медицинските приложения, както и в телевизионните и видео връзки.

Тази технология играе критична роля в съвременните мрежи, осигурявайки бърз и надежден начин за предаване на големи количества данни на дълги разстояния.

IPv4 адрес

 1. Формат: IPv4 адресите са представени чрез четири числа, разделени с точки, като всеки от тези числови сегменти може да варира от 0 до 255. Например, 192.168.1.1 е валиден IPv4 адрес.
 2. 32-битов адрес: Всеки IPv4 адрес е 32-битов, което означава, че теоретично могат да съществуват около 4.3 милиарда уникални IPv4 адреса. Тази ограничена пространство от адреси води до недостиг на IPv4 адреси, особено с разрастването на интернет и увеличаването на броя на устройствата онлайн.
 3. Публични и частни адреси: Съществуват публични IPv4 адреси, които са уникални в целия интернет, и частни IPv4 адреси, които са предназначени за употреба вътре в частни мрежи (като домашни и корпоративни мрежи). Частните адреси не са достъпни директно от интернет.
 4. DHCP: Динамичният хост конфигурационен протокол (DHCP) автоматично присвоява IPv4 адреси на устройства в мрежата, което улеснява управлението на IP адресите в големи мрежи.
 5. NAT: Технологията за мрежов адресен превод (NAT) позволява на множество устройства в частна мрежа да споделят един публичен IP адрес за достъп до интернет. Това помага за намаляване на натиска върху ограничените IPv4 адреси.
 6. Изчерпване и IPv6: Поради изчерпването на IPv4 адресите, новата версия на интернет протокола, IPv6, е въведена, която предлага значително по-голямо адресно пространство със своите 128-битови адреси.

IPv4 адресите са фундаментален елемент на структурата на интернет и мрежовите комуникации, позволявайки на устройства да се свързват и комуникират помежду си по уникален и стандартизиран начин.

IPv6 адрес

 1. 128-битов адрес: Всяка IPv6 адрес е 128 бита, което предлага значително по-голямо адресно пространство в сравнение с 32-битовите IPv4 адреси. Това позволява на теория трилиони трилиони уникални адреси.
 2. Формат на адреса: IPv6 адресите се представят чрез осем групи от четири шестнадесетични цифри, разделени с двоеточия. Например, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 е валиден IPv6 адрес.
 3. Съкращаване на адресите: Нулите в адреса могат да бъдат съкратени за опростяване. Например, 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334 е съкратена форма на горния адрес.
 4. Типове адреси: IPv6 включва различни видове адреси, като уникални локални адреси (ULA), линково-локални адреси, мултикаст адреси, и глобални уникални адреси, които са аналогични на публичните IPv4 адреси.
 5. Без NAT: Поради огромното количество адреси, използването на NAT (мрежов адресен превод) става излишно в IPv6, което улеснява мрежовите конфигурации и подобрява производителността.
 6. Автоматично конфигуриране: IPv6 поддържа автоматично конфигуриране на устройства, което улеснява добавянето на нови устройства към мрежата.
 7. Сигурност: IPv6 е проектиран с по-добра вградена сигурност от IPv4, включително IPsec, който е задължителен за всички IPv6 имплементации.
 8. Съвместимост с IPv4: Преходът от IPv4 към IPv6 е постепенен, като много мрежови устройства и софтуер поддържат и двете версии чрез различни механизми за съвместимост.

IPv6 адресите представляват бъдещето на интернет адресацията, осигурявайки достатъчно адресно пространство за нарастващите нужди на свързаните устройства и услуги.

Default Gateway

 1. Мрежов мост: Default gateway действа като мост между вашата локална мрежа и други мрежи, включително интернет. Без него, устройствата в локалната мрежа не биха могли да общуват с външния свят.
 2. Маршрутизиране на трафик: Когато устройство във вашата мрежа иска да изпрати данни до устройство, което не е в същата мрежа, то изпраща данните до default gateway. Gateway след това пренасочва данните към правилната дестинация извън локалната мрежа.
 3. Присвояване на IP адрес: В много случаи, default gateway има вграден DHCP сървър, който автоматично присвоява IP адреси на устройствата в мрежата.
 4. Локален адрес: В локалната мрежа, default gateway има уникален IP адрес, който е конфигуриран на всички устройства в мрежата, така че те да знаят къде да изпращат трафика за външни мрежи.
 5. Сигурност и управление на трафика: Default gateway често включва функции за сигурност, като например защитна стена (firewall), за да предпази мрежата от нежелан трафик или атаки. Също така може да управлява трафика, използвайки правила за маршрутизация и контрол на достъпа.

Default Gateway е критичен компонент във всеки мрежова конфигурация, позволявайки на устройствата в локална мрежа да комуникират с външни мрежи и интернет по организиран и сигурен начин.

Static Routing

 1. Предварително зададени маршрути: Маршрутите се задават ръчно от мрежовия администратор и не се променят автоматично в отговор на промени в мрежовата топология.
 2. Простота и контрол: Static routing е по-прост за настройка в малки мрежи и предлага пълен контрол върху маршрута, който пакетите от данни следват.
 3. Ниска натовареност на мрежата: Тъй като не изисква редовно обмен на информация за маршрутизация между маршрутизаторите, статичната маршрутизация не натоварва допълнително мрежата.
 4. Подходяща за малки и стабилни мрежи: Статичната маршрутизация е идеална за малки или стабилни мрежи, където маршрутите рядко се променят.
 5. Липса на автоматично възстановяване: В случай на прекъсване на маршрута, статичната маршрутизация не може автоматично да пренасочи трафика, което може да доведе до проблеми в свързаността, ако администраторът не реагира бързо.
 6. Лесна за разбиране и дебъгване: Поради своята простота, статичната маршрутизация е сравнително лесна за разбиране и дебъгване при проблеми.
 7. Ограничена мащабируемост: В големи и динамично променящи се мрежи, статичната маршрутизация може да бъде неефективна и трудна за управление поради нуждата от ръчно обновяване при всяка промяна в мрежата.

Статичната маршрутизация е полезна в ситуации, където мрежовата топология не се променя често и където предсказуемостта и простотата на маршрутизацията са предпочитани пред гъвкавостта и автоматизацията на динамичната маршрутизация.

Dynamic Routing

 1. Адаптивност: Динамичната маршрутизация позволява на мрежата да се адаптира към промени в топологията, като автоматично избира нови маршрути, ако съществуващите маршрути станат недостъпни или неефективни.
 2. Протоколи за маршрутизация: Има множество протоколи за динамична маршрутизация, като например RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), и BGP (Border Gateway Protocol). Всеки протокол има свои методи за избор на най-добрия маршрут.
 3. Мащабируемост: Динамичната маршрутизация е много подходяща за големи и сложни мрежи, тъй като улеснява управлението и поддръжката на мрежовата инфраструктура.
 4. Натоварване на мрежата: Протоколите за динамична маршрутизация изискват известно ниво на комуникация между маршрутизаторите, което може да доведе до допълнително натоварване на мрежата.
 5. Възстановяване при грешки: Динамичната маршрутизация позволява бързо възстановяване от грешки и промени в мрежата, автоматично пренасочвайки трафика, когато е необходимо.
 6. Алгоритми за маршрутизация: Различните протоколи използват различни алгоритми за определяне на най-добрия маршрут, включително разстояние, брой хопове, скорост на връзката, затруднения на мрежата и други фактори.
 7. Комплексност: Въпреки че предлага голяма гъвкавост, динамичната маршрутизация може да бъде по-сложна за настройка и управление в сравнение със статичната маршрутизация.

Динамичната маршрутизация е особено ценна в динамично променящи се мрежови среди, където е необходима висока степен на гъвкавост и автоматизация за оптимизиране на мрежовия трафик.

Failover

 1. Непрекъснатост на услугата: Основната цел на failover е да минимизира прекъсванията и да осигури непрекъсната достъпност на мрежовите услуги и приложения.
 2. Автоматично превключване: В случай на отказ, системата автоматично пренасочва трафика към резервния компонент или маршрут, без нужда от ръчна намеса.
 3. Резервни системи: Failover механизмите изискват наличието на резервни системи, които могат да поемат функционалността на основните системи в случай на необходимост.
 4. Балансиране на натоварването: В някои случаи, failover се комбинира с балансиране на натоварването, за да се разпределя трафикът между няколко сървъра или мрежови пътища.
 5. Мониторинг и откриване на грешки: Ефективните failover решения изискват постоянен мониторинг на системите, за да се идентифицират и отговорят на потенциални проблеми бързо.
 6. Тестване и надеждност: Редовното тестване на failover процедурите е важно за гарантиране, че те ще функционират правилно при реален отказ.
 7. Приложения: Failover намира приложение в множество мрежови сценарии, включително в маршрутизатори, сървъри, бази данни, и дата центрове.

Failover е критичен елемент в проектирането на високонадеждни мрежови и IT системи, осигурявайки, че бизнес операциите и важните услуги остават достъпни дори при технически неизправности.

Policy Routing

 1. Контрол на трафика: PBR позволява на мрежовите администратори да определят маршрути на основата на различни критерии, като източник на IP адреса, тип на протокола, портове, или дори QoS (Quality of Service) маркери.
 2. По-добра управляемост: Този подход позволява по-фин контрол и управление на мрежовия трафик, осигурявайки, че определени видове трафик се обработват по различен начин.
 3. Различни приложения: PBR може да се използва за множество приложения, като балансиране на натоварването между множество връзки, пренасочване на трафика през специализирани услуги (като VPN тунели или филтри за сигурност), или за применение на политики за достъп до интернет.
 4. Маршрутизационни таблици: Вместо да използва стандартните маршрутизационни таблици, PBR позволява използването на специализирани таблици, които съдържат политики, определящи маршрутизацията.
 5. Комплексност: Въведенето на PBR може да увеличи комплексността на мрежовата конфигурация и изисква допълнително планиране и тестване.
 6. Влияние на производителността: Прилагането на сложни политики може да окаже влияние на производителността на маршрутизатора, тъй като изисква допълнителна обработка на всеки пакет.

Policy-based Routing предлага мощен инструмент за мрежови администратори, позволявайки им да насочват трафика в мрежата по начини, които не са възможни с традиционната маршрутизация базирана само на IP адреси на дестинация.

Firewall

 1. Филтриране на трафика: Firewall може да позволява или блокира трафик на базата на IP адреси, портове, протоколи, домейни и други критерии.
 2. Видове firewall-и: Има различни видове firewall-и, включително пакетни филтри, stateful инспекция, прокси филтри и application layer firewall-и. Всяка от тези категории работи по различен начин за контрол на трафика.
 3. Защита от атаки: Firewall-ите могат да предпазват от различни видове атаки, като DoS (Denial of Service) атаки, неоторизиран достъп, и прехващане на данни.
 4. Създаване на сигурностни политики: Администраторите на мрежата задават правила в firewall-a, които определят какъв трафик е позволен или блокиран.
 5. VPN (Virtual Private Network) поддръжка: Много firewall-и поддържат VPN връзки, които позволяват сигурно отдалечено свързване към мрежата.
 6. Мониторинг и доклади: Firewall-ите предоставят важна информация за мрежовия трафик и могат да генерират доклади за анализ на сигурностни събития.
 7. Ниво на приложението: Някои по-развити firewall-и работят на ниво приложения, като филтрират трафика на базата на конкретни характеристики на приложението или услугата.

Firewall-ите са критичен компонент в съвременните мрежови и информационни сигурностни стратегии, предлагайки важно първо ниво на защита срещу множество киберзаплахи и уязвимости.

NAT

 1. Основна функция: NAT трансформира частните IP адреси на устройствата във вашата мрежа в публичен IP адрес, когато те се свързват с интернет, и обратно, когато данните се връщат обратно в мрежата.
 2. Типове NAT: Съществуват различни видове NAT, включително Static NAT (един частен IP адрес се картографира на един публичен IP адрес), Dynamic NAT (динамично се присвоява публичен IP адрес от пул на адреси) и Port Address Translation (PAT), известен още като NAT overload (множество частни IP адреси се картографират на един публичен IP адрес чрез различни портове).
 3. Пестене на IP адреси: NAT позволява на множество устройства в частна мрежа да споделят един или няколко публични IP адреса, което е особено важно, тъй като броят на наличните IPv4 адреси е ограничен.
 4. Сигурност: NAT допълнително подобрява сигурността, като скрива вътрешната структура и IP адреси на мрежата от външни наблюдатели, което затруднява потенциалните атаки от външни източници.
 5. Мрежова адресация: NAT изисква конфигуриране на устройства, като рутери, които извършват преобразуването на адресите. Тези устройства трябва да проследяват и управляват връзките и сесиите между вътрешните и външни мрежи.
 6. Ограничения: Въпреки че NAT решава проблема с ограничения брой публични IP адреси, той може да усложни някои мрежови конфигурации и приложения, като VPN и определени видове онлайн игри и услуги.

NAT е фундаментален компонент в съвременните мрежови архитектури, осигуряващ икономия на IP адреси и подобряване на сигурността, но също така добавящ определена сложност в управлението на мрежовите връзки.

Port Forwarding

 1. Позволяване на достъп до частни устройства: Port forwarding се използва за позволяване на външен достъп до устройства и услуги в частната мрежа, като например уеб сървъри, игрови сървъри или камери за видеонаблюдение.
 2. Конфигурация на рутер: Тази функция се настройва на мрежовия рутер или маршрутизатор, като указва, че трафикът, идващ към определен външен порт, трябва да бъде пренасочен към специфичен вътрешен IP адрес и порт.
 3. Помощ при NAT и Firewall: В среда, където NAT или firewall блокира пряк достъп до устройства във вашата мрежа, port forwarding позволява специфични видове трафик да достигнат до предназначеното устройство.
 4. Подобряване на сигурността: Позволява контролиран достъп до ресурси във вашата мрежа, вместо да отворите цялата мрежа за външен достъп.
 5. Специфични приложения: Често се използва за игри, хостинг на сървъри, VoIP услуги, FTP сървъри и други приложения, които изискват директна връзка от външния свят.
 6. Ограничения и рискове: Неправилното настройване на port forwarding може да увеличи риска от сигурностни уязвимости, тъй като позволява външен трафик да достига до частни устройства.

Port Forwarding е важен инструмент за управление на мрежовия трафик и осигуряване на достъп до услуги и приложения в частна мрежа от външни източници.

VPN

VPN предоставя няколко основни предимства:

 1. Сигурност: Шифроването на данни предпазва информацията от злоумишлени намеси, като снифинг или хакерски атаки, особено когато се използват незащитени мрежи, като тези в обществени места.
 2. Анонимност: Използването на VPN може да скрие реалния IP адрес на потребителя и да замести с адреса на VPN сървъра. Това помага за запазване на анонимността на потребителя в интернет.
 3. Обход на географски ограничения: Понякога интернет съдържание е ограничено на база геолокация. Чрез VPN, потребителите могат да се свързват през сървъри, разположени в различни страни, и по този начин да обходят такива ограничения.
 4. Достъп до корпоративни мрежи: VPN се използва широко за осигуряване на сигурен дистанционен достъп до корпоративни мрежи и ресурси.

Технологията VPN работи като установява виртуален мост между потребителското устройство и VPN сървъра, и всички данни, които минават през този мост, са шифровани. Това гарантира, че дори и данните да бъдат перехванати по време на тяхното преминаване през интернет, те остават неразбираеми за перехватчика.

ping

 1. Използване на ICMP: Ping работи чрез изпращането на ICMP (Internet Control Message Protocol) “echo request” пакети до указания хост и чака за получаване на ICMP “echo response” пакети обратно.
 2. Проверка на свързаността: Помага за установяване дали специфичен хост в мрежата е достъпен и работещ. Ако хостът отговори на ping заявката, това показва, че той е онлайн и комуникационният път между двата хоста е установен.
 3. Измерване на времето за отговор: Ping също измерва времето, което отнема на пакета да достигне до хоста и обратно до изходното устройство. Това време е показател за задръжката (latency) в мрежата.
 4. Откриване на проблеми в мрежата: Може да се използва за идентифициране на различни мрежови проблеми, като загуба на пакети (ако някои от пакетите не се връщат обратно) и вариации в мрежовата задръжка.
 5. Универсална поддръжка: Повечето операционни системи (Windows, macOS, Linux) поддържат командата ping, което я прави удобен и универсален инструмент за мрежова диагностика.
 6. Ограничения: Някои устройства или мрежи могат да бъдат конфигурирани да игнорират ICMP заявки поради съображения за сигурност, което може да прави ping неефективен в такива ситуации.

Ping е една от най-основните и широко използвани утилити за диагностика в мрежовите технологии, предлагайки прост и бърз начин за проверка на мрежовата свързаност и задръжка.

traceroute

 1. Маршрутизационна информация: Traceroute показва серия от хопове (скокове) или междинни точки (маршрутизатори, превключватели), през които пакетите минават, за да достигнат до крайната си дестинация.
 2. Използване на ICMP и UDP: Зависимо от операционната система и имплементацията, traceroute може да използва ICMP (Internet Control Message Protocol) или UDP (User Datagram Protocol) пакети за идентифициране на маршрута.
 3. Измерване на задръжка: Командата измерва времето, което отнема на пакетите да достигнат до всеки хоп и да се върнат обратно до изходното устройство, което може да помогне при диагностициране на проблеми със задръжката в мрежата.
 4. Откриване на проблеми в мрежата: Може да се използва за идентифициране на точката, на която пакетите се губят или се забавят в мрежата, което е полезно при отстраняване на проблеми с мрежовата свързаност.
 5. Ограничения за сигурност: Някои мрежи и мрежови устройства блокират ICMP или UDP пакетите, използвани от traceroute, за сигурностни причини, което може да ограничи ефективността на инструмента в тези среди.
 6. Универсална поддръжка: Traceroute е поддържан от повечето операционни системи, включително Windows, macOS и Linux.

Traceroute е ценен инструмент за мрежови специалисти и IT администратори за диагностициране на проблеми в мрежата и разбиране на маршрутите на трафика в сложни мрежови среди.

DHCP клиент

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) клиент е устройство или софтуер, който автоматично получава IP адрес и друга важна мрежова конфигурация от DHCP сървър. Когато устройство се свърже към мрежа, то изпраща заявка до DHCP сървъра, който от своя страна му назначава IP адрес, маска на подмрежата, шлюз по подразбиране и DNS сървъри. Този процес улеснява администрирането на мрежовите настройки и намалява вероятността от конфликт на IP адреси.

DHCP сървър

DHCP сървърът е мрежово устройство или софтуерен сървър, който автоматично предоставя и управлява IP адреси и други мрежови настройки на устройствата в мрежата. Основната задача на DHCP сървъра е да осигури динамично назначаване на IP адреси към устройствата (клиенти), които се свързват към мрежата. Това улеснява процеса на администриране на мрежи, тъй като не е необходимо ръчно задаване на IP адресите на всяко устройство.

MAC адрес

MAC адресът (Media Access Control адрес) е уникален идентификатор, назначен на мрежовия интерфейс (като Ethernet или Wi-Fi) на всяко устройство, за да му позволи достъп до мрежата. Този адрес е вграден в хардуера на мрежовия интерфейс от производителя и обикновено е непроменим. MAC адресът е съставен от шест двубайтови групи, изразени обикновено в шестнадесетична форма. Например: 00:1A:2B:3C:4D:5E.

MAC адресите са критични за функционирането на локалните мрежи (LAN). Те се използват за идентификация и управление на достъпа до мрежата на физическо ниво. Когато пакет данни се изпраща в локална мрежа, MAC адресът на получателя се използва за да се увери, че пакетът достига точно до съответното устройство. Въпреки че IP адресите се използват за идентификация на устройства в мрежата на по-високо, логическо ниво, MAC адресите играят ключова роля в ниското ниво на мрежовата комуникация.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.