nmap

Nmap (Network Mapper) е порт-скенер с отворен код създаден от Гордън Лайън. Използва се за откриване на хостове и активни услуги в компютърна мрежа. За тази цел, Nmap изпраща специално изработени пакети до хостa и след това анализира отговорите. За разлика от други порт-скенери, Nmap проверява условията в мрежата (претоварване на мрежата и др.) преди сканирането. Благодарение на голямата общност от активни потребители, които предоставят информация и подобряват характеристиките му, Nmap е успял да разшири възможностите си за сканиране, като освен, че открива, дали един хост е активен или определен порт е отворен, той може да определи операционната система на хоста и нейната версия, наименованието и версиите на услугите, които са активни на хоста, типа на устройството, наличието на защитна стена и др.

# сканиране на хост
nmap 192.168.1.2
 
# сканиране определен порт на хост
nmap 192.168.1.2 -p 22
 
# сканиране определени портове на хостове от 1 до 64
nmap 192.168.1.1-64 -p 23,53
 
# сканиране на мрежа
nmap -sP 192.168.1.0/24
 
# опитва се да познае операционната система
nmap 192.168.1.2 -O
 
# сканиране на определни портове, мрежи и хостове
nmap -sV -p 22,80 10.125.1-30.1-50

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.