Vyatta small ISP Border router

Vyatta винаги ми е била слабост, признавам си. А и идеята да събереш различните инструменти в един функционален шел е повече от добра. Навсякъде където може да се вземе мрежово решение с Линукс мисля първо за нея. И не защото съм предал другите дистрибуции а защото найстина се убедих в нейната функционалност и лекота на работа. Като се замисли човек първо получаваш един добре оптимизиран рутер с шел ала Juniper а после можеш да ползваш всяко хранилище на Debian и да си инсталираш каквото пожелаеш от света на Линукс. Също мисля, че на много места я подценяват но ако проекта върви така за бъдеще може да се превърне и в нещо като стандарт при Линукс рутерите. В долната конфигурация имах нужда от граничен маршрутизатор който замених от Debian към Vyatta и въпреки, че самата vyatta е дериват на Debian се държа доста различно главно поради различния подход към конфигуриране на мрежата. Например всички маршрути в Vyatta се изпълняват от демона зебра или пък мрежовите интерфейси се конфигурират с ip address а не с ifconfig и така нататък. Определено операцията която извърших имаше смисъл и усетих удовлетворение когато видях колко малко ресурси харчи и с каква лекота работи новият маршрутизатор …

Commands CLI …………………………………………..

set firewall conntrack-table-size 50000000
 
set interfaces ethernet eth0 vif 100 address 93.155.131.1/28
set interfaces ethernet eth0 vif 100 address 93.155.162.1/24
set interfaces ethernet eth0 vif 100 address 93.155.169.1/24
set interfaces ethernet eth0 vif 100 address 93.155.130.17/28
set interfaces ethernet eth0 vif 100 address 93.155.130.65/26
set interfaces ethernet eth0 vif 100 address 93.155.130.129/25
set interfaces ethernet eth0 vif 100 address 93.155.131.25/29
set interfaces ethernet eth0 vif 100 address 93.155.131.33/27
set interfaces ethernet eth0 vif 100 address 93.155.131.65/26
set interfaces ethernet eth0 vif 100 address 93.155.131.129/25
 
set interfaces ethernet eth0 vif 523 address 93.155.131.17/29
 
set interfaces ethernet eth1 vif 149 address 212.70.158.90/30
 
set interfaces ethernet eth1 address 93.155.130.1/28
 
set interfaces tunnel tun1 address 93.155.130.33/30
set interfaces tunnel tun1 encapsulation gre
set interfaces tunnel tun1 local-ip 93.155.131.1
set interfaces tunnel tun1 multicast enable
set interfaces tunnel tun1 remote-ip 10.18.9.2
set interfaces tunnel tun1 ttl 255
 
set interfaces tunnel tun2 address 93.155.130.37/30
set interfaces tunnel tun2 encapsulation gre
set interfaces tunnel tun2 local-ip 93.155.131.1
set interfaces tunnel tun2 multicast enable
set interfaces tunnel tun2 remote-ip 10.18.9.3
set interfaces tunnel tun2 ttl 255
 
set policy prefix-list GCN rule 1 action permit
set policy prefix-list GCN rule 1 prefix 93.155.130.0/24
set policy prefix-list GCN rule 2 action permit
set policy prefix-list GCN rule 2 prefix 93.155.131.0/24
set policy prefix-list GCN rule 3 action permit
set policy prefix-list GCN rule 3 prefix 93.155.162.0/24
set policy prefix-list GCN rule 4 action permit
set policy prefix-list GCN rule 4 prefix 93.155.169.0/24
 
set protocols bgp 47453 aggregate-address 93.155.130.0/24
set protocols bgp 47453 aggregate-address 93.155.131.0/24
set protocols bgp 47453 aggregate-address 93.155.162.0/24
set protocols bgp 47453 aggregate-address 93.155.169.0/24
set protocols bgp 47453 neighbor 212.70.158.89 nexthop-self
set protocols bgp 47453 neighbor 212.70.158.89 prefix-list export GCN
set protocols bgp 47453 neighbor 212.70.158.89 remote-as 12615
set protocols bgp 47453 neighbor 212.70.158.89 soft-reconfiguration inbound
set protocols bgp 47453 network 93.155.130.0/24
set protocols bgp 47453 network 93.155.131.0/24
set protocols bgp 47453 network 93.155.162.0/24
set protocols bgp 47453 network 93.155.169.0/24
set protocols bgp 47453 parameters router-id 212.70.158.89
set protocols bgp 47453 redistribute connected
set protocols bgp 47453 redistribute static
 
set protocols static route 10.18.1.0/24 next-hop 93.155.131.11
set protocols static route 10.18.7.0/24 next-hop 93.155.131.7
set protocols static route 10.18.8.0/24 next-hop 93.155.131.8
set protocols static route 10.18.9.0/24 next-hop 93.155.131.9
set protocols static route 10.122.0.0/16 next-hop 93.155.131.11
set protocols static route 10.123.0.0/16 next-hop 93.155.131.11
set protocols static route 10.124.0.0/16 next-hop 93.155.131.11
set protocols static route 10.125.0.0/16 next-hop 93.155.131.11
set protocols static route 10.126.0.0/16 next-hop 93.155.131.11
set protocols static route 10.127.0.0/16 next-hop 93.155.131.11
set protocols static route 194.141.67.0/24 next-hop 93.155.131.19
set protocols static route 194.141.68.0/24 next-hop 93.155.131.19
set protocols static route 194.141.69.0/24 next-hop 93.155.131.19
 
set service dns forwarding cache-size 2000
set service dns forwarding listen-on eth3
set service dns forwarding listen-on eth0.100
set service dns forwarding name-server 208.67.222.222
set service dns forwarding name-server 208.67.220.220
set service dns forwarding system
 
set service snmp community public authorization ro
set service snmp contact support@itservice-bg.net
set service snmp listen-address 93.155.130.1 port 161
set service snmp location Bulgaria
 
set service ssh port 22
 
set system time-zone Europe/Sofia

Show config file …………………………………………………..

firewall {
  all-ping enable
  broadcast-ping disable
  conntrack-expect-table-size 4096
  conntrack-hash-size 4096
  conntrack-table-size 50000000
  conntrack-tcp-loose enable
  ip-src-route disable
  ipv6-receive-redirects disable
  ipv6-src-route disable
  log-martians enable
  receive-redirects disable
  send-redirects enable
  source-validation disable
  syn-cookies enable
}
interfaces {
  ethernet eth0 {
    duplex auto
    hw-id 00:13:72:52:92:bf
    smp_affinity auto
    speed auto
    vif 100 {
      address 93.155.131.1/28
      address 93.155.162.1/24
      address 93.155.169.1/24
      address 93.155.130.17/28
      address 93.155.130.65/26
      address 93.155.130.129/25
      address 93.155.131.25/29
      address 93.155.131.33/27
      address 93.155.131.65/26
      address 93.155.131.129/25
    }
    vif 523 {
      address 93.155.131.17/29
    }
  }
  ethernet eth1 {
    duplex auto
    hw-id 00:13:72:52:92:c0
    smp_affinity auto
    speed auto
    vif 149 {
      address 212.70.158.90/30
    }
  }
  ethernet eth2 {
    address 93.155.130.1/28
    duplex auto
    hw-id 00:04:23:ab:7d:7a
    smp_affinity auto
    speed auto
  }
  ethernet eth3 {
    address 192.168.1.200/24
    duplex auto
    hw-id 00:04:23:ab:7d:7b
    smp_affinity auto
    speed auto
  }
  loopback lo {
  }
  tunnel tun1 {
    address 93.155.130.33/30
    description IordanSpasov
    encapsulation gre
    local-ip 93.155.131.1
    multicast enable
    remote-ip 10.18.9.2
    ttl 255
  }
  tunnel tun2 {
    address 93.155.130.37/30
    description Filipov
    encapsulation gre
    local-ip 93.155.131.1
    multicast enable
    remote-ip 10.18.9.3
    ttl 255
  }
}
policy {
  prefix-list GCN {
    rule 1 {
      action permit
      prefix 93.155.130.0/24
    }
    rule 2 {
      action permit
      prefix 93.155.131.0/24
    }
    rule 3 {
      action permit
      prefix 93.155.162.0/24
    }
    rule 4 {
      action permit
      prefix 93.155.169.0/24
    }
  }
}
protocols {
  bgp 47453 {
    aggregate-address 93.155.130.0/24 {
    }
    aggregate-address 93.155.131.0/24 {
    }
    aggregate-address 93.155.162.0/24 {
    }
    aggregate-address 93.155.169.0/24 {
    }
    neighbor 212.70.158.89 {
      nexthop-self
      prefix-list {
        export GCN
      }
      remote-as 12615
      soft-reconfiguration {
        inbound
      }
    }
    network 93.155.130.0/24 {
    }
    network 93.155.131.0/24 {
    }
    network 93.155.162.0/24 {
    }
    network 93.155.169.0/24 {
    }
    parameters {
      router-id 212.70.158.89
    }
    redistribute {
      connected {
      }
      static {
      }
    }
  }
  static {
    route 10.18.1.0/24 {
      next-hop 93.155.131.11 {
      }
    }
    route 10.18.7.0/24 {
      next-hop 93.155.131.7 {
      }
    }
    route 10.18.8.0/24 {
      next-hop 93.155.131.8 {
      }
    }
    route 10.18.9.0/24 {
      next-hop 93.155.131.9 {
      }
    }
    route 10.122.0.0/16 {
      next-hop 93.155.131.11 {
      }
    }
    route 10.123.0.0/16 {
      next-hop 93.155.131.11 {
      }
    }
    route 10.124.0.0/16 {
      next-hop 93.155.131.11 {
      }
    }
    route 10.125.0.0/16 {
      next-hop 93.155.131.11 {
      }
    }
    route 10.126.0.0/16 {
      next-hop 93.155.131.11 {
      }
    }
    route 10.127.0.0/16 {
      next-hop 93.155.131.11 {
      }
    }
    route 194.141.67.0/24 {
      next-hop 93.155.131.19 {
      }
    }
    route 194.141.68.0/24 {
      next-hop 93.155.131.19 {
      }
    }
    route 194.141.69.0/24 {
      next-hop 93.155.131.19 {
      }
    }
  }
}
service {
  dns {
    forwarding {
      cache-size 2000
      listen-on eth3
      listen-on eth0.100
      name-server 208.67.222.222
      name-server 208.67.220.220
      system
    }
  }
  snmp {
    community public {
      authorization ro
    }
    contact support@itservice-bg.net
    listen-address 93.155.130.14 {
      port 161
    }
    location Bulgaria
  }
  ssh {
    port 22
    protocol-version v2
  }
}
system {
  host-name core2
  login {
    user vyatta {
      authentication {
        encrypted-password $1$ZohN7ZE.$2Ho4fiOy4AHpfhFS9/
      }
      level admin
    }
  }
  ntp-server 0.vyatta.pool.ntp.org
  package {
    auto-sync 1
    repository community {
      components main
      distribution stable
      password ""
      url http://packages.vyatta.com/vyatta
      username ""
    }
  }
  syslog {
    global {
      facility all {
        level notice
      }
      facility protocols {
        level debug
      }
    }
  }
  time-zone Europe/Sofia
}
 
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "cluster@1:system@3:dhcp-server@4:ipsec@2:webgui@1:wanloadbalance@2:dhcp-relay@1:quagga@2:qos@1:firewall@3:vrrp@1:nat@3:webproxy@1:conntrack-sync@1" === */

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.