Как да сменим разделителната способност на екрана с GRUB loader в Kali Linux

Решавайки си проблема с FULL HD 1920×1080 резолюцията в GDM установих, че при началното зареждане на екрана още GRUB логото на Kali Linux също е с FULL HD резолюция което също не е много “кефещо”. След като през два три реда прочетох ръковдството на GRUB ($: man grub) и малко търсене в google.com реших проблема по следния начин:

Рестартирах лаптопа и веднага след boot когато се появи логото на Kali Linux натиснах бутона “c” за да ме въведе в менюто на grub в което имам ограничен брой команди. Използвах само “videoinfo” за да ми подскаже възможните резолюции.

След което пак рестартирах и като зареди операционната система редактирах конфигурационния фаил /etc/default/grub като редактирах първия и добавих следващите два реда.

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash vga=791 usbcore.autosuspend=-1"
GRUB_GFXMODE="1024x768x32"
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX="keep"

Запаметих файла излязох от него и обнових конфигурацията на grub с командата:

sudo update-grub

След което рестартирах отново и получих grub менюто с доста по ниска и читаема резолюция със сплаш меню и промт за парола на криптирания ми диск:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.