Предназначение, описание и анализ на Kali Linux

Предназначение Kali Linux е специализирана дистрибуция на Linux, предназначена за пентестинг и етичен хакинг. Тя включва множество инструменти, които се използват за тестване на сигурността, откриване на уязвимости, форензичен анализ…

Continue ReadingПредназначение, описание и анализ на Kali Linux