Vyatta – Connection tracking

Максималният брой връзки които state таблицата може да съдържа се намират в
/proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max. Първоначално тази стойност твърдо е зададена
от това колко физическа има. На 512MB оперативна памет, ip_conntrack_max е 32760.
При повече клиенти или големи трафици този лимит е недостатъчен. Аз за всеки случай винаги слагам тавана за да не мисля постоянно ще стигне ли или не лимита от връзки ….

root@vyatta# set firewall conntrack-table-size 50000000
[edit]
root@vyatta# commit
[edit]
root@vyatta# show firewall
 conntrack-table-size 50000000
[edit]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.