Как да променим разделителната способност на 1366×768 в логин мениджъра на Xfce в LightDM на kali linux

Трябва да отворим конфигурационния файл на логин мениджъра.

sudo vim /etc/lightdm/lightdm.conf

И да редактираме реда по този начин.

display-setup-script=/etc/lightdm/display-config.sh

След това трябва да създадем файла:

sudo vim /etc/lightdm/display-config.sh

Да добавим параметрите.

#!/bin/sh
xrandr --output eDP-1 --mode 1368x768

Да го направим изпълним.

sudo chmod 755 /etc/lightdm/display-config.sh

И след това да рестартираме системата.

sudo reboot

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.