Traffic-flow колектор за събиране на мрежови данни

Cisco: Netflow
Netflow е протокол на Cisco проследяващ потоци от пакети преминаващи през маршрутизатор или комутатор за събиране на статистическа информация, source и destination IP адреси, портове, протоколи и т. н.
Mikrotik: Traffic-flow
Traffic-flow е имплементация на Netflow протокола в RouterOS операционната система на MikroTik.
Linux: flow-tools
Flow-tools е софтуерен пакет с множество инструменти за работа с протокола Netflow в Linux операционна система. Flow-tools разбира се е написан специално за Cisco/Netflow но на практика е съвместим с Traffic-flow на MikroTik версия 5.

Конфигурация на MikroTik Traffic-flow

Маршрутизатора MikroTik от който ще събираме данни е с IP адрес 172.16.100.100 a Linux сървъра който ще поеме и подреди даните е с IP адрес 172.16.200.200

[admin@R1] > ip traffic-flow print 
        enabled: yes
       interfaces: all
     cache-entries: 512k
  active-flow-timeout: 30m
 inactive-flow-timeout: 15s
 
[admin@R1] > ip traffic-flow target print detail 
Flags: X - disabled 
 0  src-address=0.0.0.0 dst-address=172.16.200.200 port=2055 version=5 
   v9-template-refresh=20 v9-template-timeout=30m

Инсталиране на flow-tools в Ubuntu 16.04

sudo apt-get install flow-tools

Стартиране на колектора за събиране на данни

flow-capture
flow-capture е инструмент от пакета flow-tools който събира и подрежда информациония поток от изпращача на Netflow пакети. Събирането се осъществява отдалечено по мрежов порт а записването (подреждането) по дати, часове, минути в директории и компресирани файлове.
sudo flow-capture -p /var/run/flow-capture.pid -n 287 -w /home/samyil/flow/ -V5 -S5 172.16.200.200/172.16.100.100/2055

Проверка дали работи flow-capture

;
samyil@storage:~$ netstat -an | grep 2055
udp    0   0 172.16.200.200:2055   0.0.0.0:*             
;
samyil@storage:~$ ps axf | grep -v grep | grep flow-capture
 5539 ?    Ss   0:22 flow-capture -p /var/run/flow-capture.pid -n 287 -w /home/samyil/flow/ -V5 -S5 172.16.200.200/172.16.100.100/2055
;
Изясняване на опциите flow-capture

-p pid, идентификатор на процес
-n 278 278 файла за 24 часа
-w Директорията в която ще се записват данните
-V5 Cisco/NetFlow версия 5
-S5 На всеки 5 минути да се записва файл

172.16.200.200/172.16.100.100/2055
Router/Server/Port
Router Рутера или комутатора който изпраща данните
Server Машината която събита данните
Port Порта на който слуша сървъра за да събира данните

Директорията flow/ в която записва flow-capture:

Преглеждане на събраната информация

flow-cat flow/2017/2017-03/2017-03-08/ft-v05.2017-03-08.233500+0200 | flow-print -n | head -10
srcIP      dstIP      prot srcPort dstPort octets   packets
93.155.131.29  84.46.229.37   udp  46482  33522  192     2     
78.159.148.68  93.155.131.53  udp  52661  26328  192     4     
78.63.241.219  93.155.131.100  udp  18887  41664  196     2     
74.125.153.57  93.155.169.6   tcp  https  42632  1742    10    
213.179.239.157 93.155.131.72  udp  8999   20407  96     2     
183.157.160.60  93.155.162.3   udp  iclpv-n 12569  258     2     
93.155.131.10  46.73.23.32   tcp  65348  8621   204     4     
85.118.94.38   86.127.153.136  udp  63349  22310  634     2     
88.203.249.204  116.234.164.74  udp  6881   6881   1567    3
flow-cat Инструмент за претърсване в директории
flow/2017/2017-03/2017-03-08/ Директория flow с под-директории (година, месец, ден)
ft-v05.2017-03-08.233500+0200 Компресиран файл от колектора (версията, датата и часа)
flow-print -n Превръщане на данните в четима информация
head -10 Само първите 10 резултата

По destination port 443

flow-cat flow/2017/2017-03/2017-03-08/ft-v05.2017-03-08.233500+0200 | flow-filter -P443 | flow-print -n | head -10
srcIP      dstIP      prot srcPort dstPort octets   packets
85.118.94.233  95.81.170.22   tcp  54612  https  1708    12    
85.118.94.233  95.81.170.22   tcp  54613  https  1708    12    
85.118.94.233  95.81.170.22   tcp  54610  https  1708    12    
85.118.94.233  95.81.170.22   tcp  54611  https  1708    12    
93.155.130.155  172.217.17.174  tcp  51023  https  2949    26    
88.203.250.35  31.13.92.10   tcp  41747  https  232     2     
88.203.250.10  31.13.93.36   tcp  51484  https  1048    5     
88.203.251.73  62.204.137.81  tcp  6475   https  1724    16    
88.203.250.10  62.204.137.82  tcp  54432  https  5303    84

По destination port 443 с IP 93.155.130.38

flow-cat flow/2017/2017-03/2017-03-08/ft-v05.2017-03-08.233500+0200 | flow-filter -P443 | flow-print -n | grep 93.155.130.38 | head -10
93.155.130.38  40.77.226.194  tcp  49166  https  2309    4     
93.155.130.38  52.184.224.148  tcp  52702  https  293     4     
93.155.130.38  207.200.35.240  tcp  33706  https  120     3     
93.155.130.38  172.224.96.139  tcp  51060  https  1467    14    
93.155.130.38  40.77.226.194  tcp  49166  https  2309    4     
93.155.130.38  162.125.18.133  tcp  56664  https  2064    2     
93.155.130.38  52.184.224.148  tcp  52702  https  293     4     
93.155.130.38  207.200.35.240  tcp  33706  https  80     2     
93.155.130.38  207.200.35.240  tcp  33706  https  80     2     
93.155.130.38  40.77.226.194  tcp  49166  https  2309    4

В точно определено време по секунда

flow-print -f5 < flow/2017/2017-03/2017-03-09/ft-v05.2017-03-09.091500+0200 | head -10
Start       End        Sif  SrcIPaddress  SrcP DIf  DstIPaddress  DstP  P Fl Pkts    Octets
 
0309.09:14:44.747 0309.09:14:44.747 19  88.203.248.85  57787 17  35.185.22.244  8108 6  2 4     252    
0309.09:14:44.747 0309.09:14:44.747 19  88.203.248.85  57788 18  182.18.194.23  16882 6  2 6     332    
0309.09:14:44.747 0309.09:14:44.747 19  88.203.248.85  57790 17  89.25.24.245  43032 6  2 9     1117   
0309.09:14:44.747 0309.09:14:44.747 7   93.155.130.14  4722 18  208.67.222.222 53  17 0 2     154    
0309.09:14:34.077 0309.09:14:44.747 26  60.214.217.85  16001 19  88.203.248.85  56555 17 0 3     387    
0309.09:14:44.747 0309.09:14:44.747 5   93.155.131.157 36404 7   93.155.130.11  53  17 0 2     118    
0309.09:14:44.747 0309.09:14:44.747 43  88.203.251.105 57822 18  31.13.92.37   443  6  2 7     578    
0309.09:14:44.747 0309.09:14:44.747 7   93.155.130.11  53  5   93.155.131.157 36404 17 0 2     830

Протокола https с destination и source IP адрес

flow-print -f3 -n < flow/2017/2017-03/2017-03-09/ft-v05.2017-03-09.091500+0200 | grep https | grep 216.58.208.106 | grep 88.203.251.71
srcIP      dstIP      prot srcPort dstPort octets   packets
88.203.251.71  216.58.208.106  tcp  57855  https  2940    13    
216.58.208.106  88.203.251.71  tcp  https  57855  4961    11    
216.58.208.106  88.203.251.71  tcp  https  57855  156     3     
88.203.251.71  216.58.208.106  tcp  57855  https  128     2

src IP, dst port 80 и 443, между 17:00 и 18:00 часа

flow-cat flow/2017/2017-03/2017-03-12/ft-v05.2017-03-12.17* | flow-filter -P80,443 | flow-print -n | grep 93.155.130.38 | head -10
srcIP      dstIP      prot srcPort dstPort octets   packets
93.155.130.38  162.125.18.133  tcp  44532  https  2064    2     
93.155.130.38  162.125.18.133  tcp  44532  https  2064    2     
60.191.38.77   93.155.130.38  tcp  15017  https  80     2     
93.155.130.38  162.125.18.133  tcp  44532  https  2064    2     
93.155.130.38  162.125.18.133  tcp  44532  https  2064    2     
93.155.130.38  162.125.18.133  tcp  44532  https  2064    2     
93.155.130.38  162.125.18.133  tcp  44532  https  2064    2     
93.155.130.38  162.125.18.133  tcp  44532  https  2064    2     
93.155.130.38  162.125.18.133  tcp  44532  https  2064    2     
184.105.247.240 93.155.130.38  tcp  43086  http   80     2

По протокол (47-gre)

flow-cat flow/2017/2017-03/2017-03-12/ft-v05.2017-03-12.175500+0200 | flow-filter -r 47 | flow-print -n | grep 93.155.130.38
srcIP      dstIP      prot srcPort dstPort octets   packets
77.238.86.2   93.155.130.38  gre  0    0    144     3     
93.155.130.38  77.238.86.2   gre  0    0    144     3     
93.155.130.38  77.238.86.2   gre  0    0    338     2     
77.238.86.2   93.155.130.38  gre  0    0    64     2     
77.238.86.2   93.155.130.38  gre  0    0    144     3     
93.155.130.38  77.238.86.2   gre  0    0    144     3     
93.155.130.38  77.238.86.2   gre  0    0    338     2     
77.238.86.2   93.155.130.38  gre  0    0    64     2     
93.155.130.38  31.211.159.43  gre  0    0    335722   3536   
31.211.159.43  93.155.130.38  gre  0    0    284196   2373   
77.238.86.2   93.155.130.38  gre  0    0    144     3     
93.155.130.38  77.238.86.2   gre  0    0    144     3     
93.155.130.38  77.238.86.2   gre  0    0    338     2     
77.238.86.2   93.155.130.38  gre  0    0    64     2     
93.155.130.38  77.238.86.2   gre  0    0    144     3     
77.238.86.2   93.155.130.38  gre  0    0    144     3     
93.155.130.38  77.238.86.2   gre  0    0    338     2     
77.238.86.2   93.155.130.38  gre  0    0    64     2     
77.238.86.2   93.155.130.38  gre  0    0    144     3     
93.155.130.38  77.238.86.2   gre  0    0    144     3     
93.155.130.38  77.238.86.2   gre  0    0    338     2     
77.238.86.2   93.155.130.38  gre  0    0    64     2

Web интерфейс за основни справки

След като взех за основа най често изполвата комбинация за справка:

flow-cat /home/samyil/flow/2017/2017-03/2017-03-21/ft-v05.2017-03-21.115500+0200 | flow-filter -P443 | flow-print -n | grep 93.155.130.38 | head -1000

Аз си сглобих прост уеб интерфейс който написах на PHP:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Flow</title>
</head>
<body>
<form action="flow.php" method="post">
Year: <input type="text" name="year"> Година, формат: 2017<br>
Month: <input type="text" name="month"> Месец, формат: 03<br>
Day: <input type="text" name="day"> Ден, формат: 21<br>
Hour: <input type="text" name="hour"> Час, формат: 22<br>
Min: <input type="text" name="min"> Минути, формат: 10/15/45/*<br>
Port: <input type="text" name="port"> Порт, формат 80/443/80,443<br>
Addr: <input type="text" name="addr"> Адрес, формат, 93.155.130.38<br>
<input type="submit">
</form>
<hr>
<pre>srcIP      dstIP      prot srcPort dstPort octets   packets</pre>
<?php
$output = shell_exec("flow-cat /home/samyil/flow/" . $_POST['year'] . "/" . $_POST['year'] . "-" . $_POST['month'] . "/" . $_POST['year'] . "-" . $_POST['month'] . "-" . $_POST['day'] . "/ft-v05." . $_POST['yea$
echo "<pre>$output</pre>";
?>
<hr>
</body>
</html>

И ето как изглежда една справка:

Важно е да се отбележи, че когато зададем минути, например 10 справката е от 10 до 15 минути, тоест филтрира се резултата в тези 5 минути. При попълане на звездичка * вместо число филтъра приема информацията от целия час (всички минути в рамките на часа).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This Post Has 2 Comments

 1. Много полезна статия. Благодаря на автора.
  Само едно малка неточност има в обяснението на синтаксиса на flow-capture. В края на реда не би трябвало да е Router/Server/Port, а Server/Router/Port. Виждам, че в командата правилно са изредени адресите.
  Между другото, според мен за “Server” можем спокойно да ползваме 0 вместо адреса.

  Поздрави!

 2. Korea

  Много полезно и систематизирано, браво .. !!!