You are currently viewing Как актуализирах файла с корените  DNS сървъри в bind

Как актуализирах файла с корените DNS сървъри в bind

Файлът на коренната зона на DNS сървърите ми е остарял. Не е коректна информацията защото един сървър наскоро промени своя IP адрес.

Как актуализирах файла с данни за root DNS на моите Линукс сървъри?

Първо преместих файла:

$ sudo mv /etc/bind/db.root /etc/bind/db.root.back

После изтеглих актуалния файл:

$ sudo wget --user=ftp --password=ftp ftp://ftp.rs.internic.net/domain/db.cache -O /etc/bind/db.root

рестартирах bind

$ sudo systemctl restart bind9.service

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.