Debian – iptables + tc защитна стена с трафик контрол

Реален маршрутизатор с няколко интерфейса. Скрипта е комбиниран и с трафик контрол. #!/bin/bash echo "start netscript ..." depmod -a modprobe ip_tables modprobe iptable_filter modprobe iptable_mangle modprobe iptable_nat modprobe ip_nat_ftp modprobe…

Continue ReadingDebian – iptables + tc защитна стена с трафик контрол

Debian – конфигуриране на VPN pptp клиент

pptp клиент След като инсталирате Debian без съществуваща връзка до инернет и системата зареди за първи път във файла /etc/apt/sources.list хранилището по подразбиране би трябвало да е deb cdrom: Ако…

Continue ReadingDebian – конфигуриране на VPN pptp клиент

Debian – iptables – защитна стена

Системата в ядрото, която се грижи за всички тези неща, се нарича Netfilter. Тя се управлява чрез командата iptables Защитната стена на GNU/Linux обикновено се реализира като последователност от команди…

Continue ReadingDebian – iptables – защитна стена

Debian – Multi Router Traffic Grapher (MRTG) – snmp protocol

Инсталация apt-get install mrtg snmpd Трябва да създадем поддиректория на mrtg където ще пребивават уеб страниците. mkdir /var/www/mrtg След което трябва да променим съдържанието на /etc/snmp/snmpd.conf. # sec.name source community…

Continue ReadingDebian – Multi Router Traffic Grapher (MRTG) – snmp protocol