tcpdump

tcpdump е най използвания инструмент за прослушване на трафика в мрежата от Линукс шел.

tcpdump е общ анализатор на пакети, който работи в командния ред. Програмата позволява на потребителя да преглежда TCP/IP пакети който се изпращат или получават по мрежата в която се намира компютъра. Той е написан през 1987 г. от Van Jacobson, Craig Leres и Steven McCanne които по това време са работели в лабораторията Lawrence Berkeley Laboratory в мрежата Research Group.

Tcpdump е свободен софтуер под BSD лиценз.

Tcpdump работи на повечето Unix-подобни операционни системи: Linux, Solaris, BSD, Mac OS X, HP-UX и AIX и др. При тези системи, Tcpdump използва libpcap библиотеката, за прослушване на пакети.

# слуша на vlan100 интерфейс
tcpdump -i vlan100
 
# показва само 10 реда
tcpdump -i vlan100 -c 10
 
# слуша порт 80 без DNS имена
tcpdump -n dst port 80
 
# слуша на vlan100 порт 80
tcpdump -i vlan100 port 80
 
# същото но от порт 81 до 100 без DNS имена
tcpdump -i vlan100 -n portrange 81-100
 
# слуша на vlan100 ип адрес 10.125.3.2
tcpdump -i vlan100 host 10.125.3.2
 
# слуша на vlan100 цялата мрежа 10.125.1.0/24
tcpdump -i vlan100 src net 10.125.1.0/24
 
# слуша на vlan100 порт 80 от ип адрес 10.125.3.2
tcpdump -i vlan100 port 80 and host 10.125.3.2
 
# без DNS имена, vlan100, изключва протокола ssh слуша пакети от ип адрес 10.125.3.2
tcpdump -nl -i vlan100 not port ssh and src host 10.125.3.2
 
# същото но с два ип адреса
tcpdump -nl -i vlan100 not port ssh and src \(10.125.3.2 or 10.125.3.3\)
 
# слуша на vlan100 портове 25, 110 и 143
tcpdump -i vlan100 port \(25 or 110 or 143\)
 
# слуша на vlan100 протокола icmp
tcpdump -n -i vlan100 icmp
 
#  слуша на vlan100 протокола arp
tcpdump -n -i vlan100 arp
 
# слуша на vlan100 трафика през порт 80 в текстов вид
tcpdump -i vlan100 -s 0 -A port 80 | grep GET

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.