You are currently viewing Juniper SRX – част 1 Запознаване със системата

Juniper SRX – част 1 Запознаване със системата

Juniper Networks

Juniper Networks е компания в областта на информационните технологии която произвежда мрежови продукти като T, M, E, MX, J, EX и SRX серии – продукти за сигурност. JunOS, е мрежовата операционна система на Juniper, която е на повечето Juniper продукти включително Juniper SRX Firewall каквато ще разгледаме тук.

SRX серии – защитни стени

SRX маршрутизаторите на Juniper Networks са решения за защитна стена от следващо поколение (NGFW). За защита на мрежата те използват механизми като антивирус, анти-спам, категоризация и филтриране на URL адреси, разпознаване и защита на приложения, както и добре известния механизъм за откриване на проникване от IDP устройства. SRX продуктите са предназначени за защита на малки компании и техните клонове, но също така работят и в големи центрове за данни. В повечето случаи SRX устройствата изпълняват ролята на защитни стени в корпоративен сектор, като позволяват поддръжка за много видове WAN интерфейси.

Терминал JunOS – CLI

Има няколко начина да се свържем с JunOS операционната система на Juniper:

  1. През терминална програма в Windows (пример putty)
  2. През terminal в Linux или Unix.
  3. Директно през COM порта на устройството с кабел използвайки RS232 със следните параметри:
speed: 9600
data bits: 8
stop bits: 1
parity: none
flow control: XON/XOFF

С моята операционна система Ubuntu и конбиниран RS233/USB кабел аз влизам през терминала със следната команда:

screen /dev/ttyUSB0 9600

Ако сте потребителят root, след логването сте в shell-а на BSD, а не в CLI интерфейса на устройството ! Това може да се познае по „промпта“, който завършва със символа ‘%’ и е от вида – root@hostname%. За да влезете в този интерфейс, се използва следната команда:

cli

CLI интерфейса има два режима: ОПЕРАТИВЕН и КОНФИГУРАЦИОНЕН.

ОПЕРАТИВНИЯ режим се използва за мониторинг на устройството и за откриване на проблеми. Когато влезете в CLI – сте в оперативен режим. Промпта в оперативния режим завършва със символа ‘>‘ и е от вида:

root@JunOS>

КОНФИГУРАЦИОННИЯ режим се използва за промяна на конфигурацията на устройството. За да преминете от оперативен в конфигурационен режим се ползва таз команда:

configure

Промпта в оперативния режим завършва със символа ‘#‘, като на горния ред в квадратни скоби се показва на кое ниво в йерархията се намирате в момента и е от вида:

root@JunOS#

От конфигурационния режим могат да се изпълняват повечето команди валидни в оперативен режим, като се използва командата ‘run’ за префикс, например:

root@JunOS# run show chassis environment

За изход от конфигурационен режим и връщане към оперативен режим, се ползва командата:

exit

След като сме въвели промени по конфигурацията, те трябва да се активират или отменят. Отмяната става с командата:

rollback

За проверка на промените които сме направили се ползва командата:

top show | compare

За проверка валидността на конфигурацията, без тя да се активира се ползва командата:

commit check

Потвърждаването на конфигурацията става с командата:

commit

Полезни клавишни комбинации за CLI:

Tab – ако е възможно довършва командата
Ctrl+U – изтрива целия ред Ctrl+K – изтрива от курсора до края на реда
Ctrl+D – използва се вместо клавиша Delete
Ctrl+H – използва се вместо клавиша Backspace
Ctrl+W – изтрива една дума назад
Alt+D – изтрива една дума напред
Alt+B – придвижва курсора една дума назад
Alt+F – придвижва курсора една дума напред
Ctrl+A – позиционира курсора в началото на реда
Ctrl+E – позиционира курсора в края на реда

Със стрелка нагоре/надолу се придвижвате по историята на командите. По всяко време натискане на ‘Shift+?‘ показва какви са възможностите за продължение на командата.

Команди в CLI

Показва информация за температурите в устройството

show chassis environment

Показва натоварването на системата

show chassis routing-engine

Показва Uptime текущо време

show system uptime

Показва активната конфигурация

show configuration

Показва конфигурацията в четим текст

show configuration | display set

Показва основния лог на системата

show log messages

Показва ARP таблицата

show arp no-resolve

Показва кратка информация за интерфейсите

show interfaces terse

Показва кратка информация за VLAN-овете

show vlans

Показва кратка информация за рутирането

show route

Показване на MAC адресите научени от устройството

show ethernet-switching table

Показва раздадените адреси от DHCP сървъра

show system services dhcp binding

Показва информация за адресите получени от устройството през DHCP

show system services dhcp client

Показва обобщена информация за всички конекции рутирани от устройството

show security flow session summary

Показва се всяка активна сесия

show security flow session

Показва подробна информация за всички конекции

show security flow session extensive

Показва статистика колко пъти са задействани защитите, които са активирани на дадена зона

show security screen statistics zone untrusted

Какви пакети и къде отиват на този интерфейс

monitor traffic interface fe-0/0/0

Показва трафика на всички интерфейси

monitor interface traffic

Рестартиране на устройството

request system reboot

ресетване на конфигурация по подразбиране

load factory-default

Парола за root – потребителя

set system root-authentication plain-text-password

Разрешаване на ssh-достъп към рутера

set system services ssh

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.